Murat Kulaksız: Küresel kriz devam edecek!

Belma A.ÖZGEN

Dünya ekonomisine ve ülkemize yansımalarına bakıldığında 2020 yılında Çin’de başlayıp yayılan salgın ve tedarik zincirinde yaşanan aksamaların yoğun etkilerinin halen devam ettiğine dikkat çeken Deniz Leasing Murahhas Üyesi Murat Kulaksız, “Tedarik zincirinde yaşanan aksamaların emtia fiyatlarında gözle görülür artışa sebep olması, tüm dünyada ekonomiyi bugün dahi görebileceğimiz şekilde etkilerken, petrol ve doğal gaz başta olmak üzere tüm enerji kaynaklarının fiyatları arttı, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte enerji tedarikindeki bu durum ciddiyet kazandı. Söz konusu artışlar üretimin de darbe almasına sebep oldu, tüm dünyada ve ülkemizde 2022 yılı zorlu geçti” değerlendirmesinde bulundu.

Leasing sektörünün sözkonusu çıktıların etkisi ile 2022 yılını 69,3 milyar TL yeni işlem hacmi ile kapattığını ve yeni işlemlerle birlikte sektörün kira alacaklarının yılsonu verilerine göre 121 milyar TL’ye ulaştığını açıklayan Murat Kulaksız şöyle devam etti: “IMF’nin global büyüme tahminlerinin negatif yönde olduğu 2023 yılına baktığımızda, küresel krizin devam edeceğini öngörmek ve bu etkinin ülkemizde de hissedileceğini söylemek mümkün.

Krizin enflasyon gibi etkilerinin yanı sıra ülkemizde genel seçimlerin yapılacak olması, seçim sonrası izlenecek ekonomi politikalarının belirsizliği gibi birçok değişkenin etki edeceği 2023’te 25 yıllık sektör tecrübemizle müşteri odaklı yaklaşımımızı benimsemeye ve ihtiyaç odaklı ürün geliştirmeye devam edeceğiz.

Her zaman olduğu gibi ülke ekonomisine büyük katkı yapan üretici ve ihracatçı firmaları odağımızda tutarken, daha önce finansal kiralama yolu ile yatırımlarına finansman sağlamamış potansiyel müşterilerimize de her zaman olduğu gibi leasingin avantajlarını anlatarak destek olacağız.”

Tarım ekipmanlarında uzmanlaşma devam edecek

İhracatçı ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmaların Deniz Leasing aracılığı ile, kendilerinin Türk EximBank ile yaptıkları iş birliği kapsamında finansman desteği alabildiklerini belirten Murat Kulaksız, 2023 hedefleri konusunda şunları aktardı: “2023, zorlu ekonomik koşullarda üretimin önemine istinaden, özellikle tarım portföyün de yer alan biçerdöver, pamuk toplama makineleri gibi KDV’si yüzde 1’e düşen üretimi destekleyecek ekipmanların finanse edilmesinde uzmanlaşmaya devam ettiğimiz bir yıl olacak.

Tabana yaygın büyüme algısı ile işlem adetlerini ciddi oranda artırarak daha çok müşteriye ulaşmayı ve sektörün büyüme trendi gösterdiği bu dönemde, yeni işlem hacmi yaratmak noktasından hareketle pazar payımızı günden güne artırmayı hedefliyoruz.

Bu kapsamda, büyük ya da küçük ölçek ayırt etmeksizin, kurumsal, ticari, KOBİ ve tarım segmentinde yer alan yatırımcılara kendi ihtiyaçları doğrultusunda hem finansal hem de operasyonel kiralama hizmeti sunarken, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun parçası olarak süpermarket anlayışı ile müşterilerimizin yeni yatırımlarını finanse edecek; A’dan Z’ye hizmet anlayışı ile DenizBank şubeleri üzerinden finansal döngülerini destekleyecek çek, pos gibi nakit akış ürünlerini de sunacağız.

Enerji potansiyeli daha etkin kullanılmalı

Küresel krizin ana bileşenlerinden biri olan enerjide tüketiminin gittikçe artan bir ivme kazandığını ve buna paralel olarak geleneksel enerji kaynaklarının büyük hızla tükendiğini söyleyen Murat Kulaksız, mevcut enerji potansiyelinin daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılması ve yönetilmesi gerekliliğine dikkat çekti.

Diğer yandan yeni enerji kaynaklarının bulunmasındaki zorluğa da dikkat çeken Murat Kulaksız, şöyle devam etti: “Sürdürülebilirliğin öneminin arttığı bu dönemde uzmanlık alanlarımızdan bir diğerini de yenilenebilir enerji projeleri oluşturuyor. Dünyadaki dinamiğe baktığımızda da enerji alanında talebin arzdan fazla olması nedeniyle 2023 yılında temiz enerji konusunun daha da önem kazanacağını söylemek mümkün.

Bu doğrultuda, yenilenebilir enerji projelerinde yatırımcılara yalnızca fon kaynağı yaratmıyor, aynı zamanda teknik, hukuki ve operasyonel olarak da destek sunarak doğru projeye, doğru iş modeliyle fon ayırmak konusundaki misyonumuzu sürdürüyoruz. Müşterilerimizin yenilenebilir enerji yatırımları ve dönüşümlerini leasing aracılığıyla finanse etmede pusula görevi üstlenerek ülke kaynaklarını sürdürülebilir yatırımların finansmanında kullanmayı destekliyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir